เทศน์มหาชาติโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
เทศน์คาถาพัน พระครูพินิจวิหารการ
9 กรกฎาคม 2021
ภาพวัดชนะสงคราม
12 กรกฎาคม 2021