14 มิถุนายน 2021
เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
14 มิถุนายน 2021
เทศน์มหาชาติหน้าพระที่นั่ง ๒๕๕๖
14 มิถุนายน 2021
เทศน์มหาชาติกัณฑ์มหาราช ณ มสธ.
14 มิถุนายน 2021
สมเด็จพระเทพฯ สดับพระธรรมเทศนา ๒๕๔๙
16 มิถุนายน 2021
ประวัติการรับโล่สามสร
16 มิถุนายน 2021
ฉลองจารึกวัดโพธิ์ กัณฑ์มหาราช ๒๕๕๔
16 มิถุนายน 2021
๙ สิ่งมหัศจรรย์วัดโพธ์ท่าเตียน
16 มิถุนายน 2021
เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
16 มิถุนายน 2021
เทศน์มหาชาติกัณฑ์มหาราช ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ