16 มิถุนายน 2021
กัณฑ์ทานกัณฑ์ โดย พระครูสมุห์สุเทพ วัดบางช้างเหนือ (เทศน์ถวายหลวง)
16 มิถุนายน 2021
กัณฑ์ชูชก โดย พระครูพิมลธรรมภาณ (ดร.มานพ ปาละพันธ์)
16 มิถุนายน 2021
๑๕.ทำนองไต่ไม้ลำเดียว
16 มิถุนายน 2021
๑๔.ทำนองถกเขมรตีเหล็ก
16 มิถุนายน 2021
๑๓.ทำนองคุดทะราดเหยียบกรวด
16 มิถุนายน 2021
๑๒.ทำนองเต้นหรือทำนองคลื่นกระทบฝั่ง
16 มิถุนายน 2021
๑๑.ทำนองพา
16 มิถุนายน 2021
๑๐.ทำนองกล่อม
16 มิถุนายน 2021
๙.ทำนองย้ายเต้น
16 มิถุนายน 2021
๘.ทำนองย้าย