เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ