กัณฑ์ทานกัณฑ์ โดย พระครูสมุห์สุเทพ วัดบางช้างเหนือ (เทศน์ถวายหลวง)
16 มิถุนายน 2021
๑๕.ทำนองไต่ไม้ลำเดียว
16 มิถุนายน 2021


เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ชูชกครบทั้ง  ๑๗ แหล่
เป็นครั้งแรก  ที่ใช้เวลาแหล่รวดเดียวนานถึงสองชั่วโมง
เสียงที่แหล่อาจมีปัญหาอยู่บ้าง  เนื่องจากฝ่ายเทคนิคอาจ
ไม่เข้าใจ  คือรู้แต่การบันทึกเสียงแต่ไม่เข้าใจเรื่องทำนอง

แต่ใช้ฟังเป็นแนวทางในการหัดเทศน์ได้ เคยบันทึกออกรายการวิทยุ

เสียงดีกว่านี้กำลังตามหาต้นฉบับอยู่ โดย กัณฑ์ชูชก โดย พระครูพิมลธรรมภาณ (ดร.มานพ ปาละพันธ์)