ฉลองจารึกวัดโพธิ์ กัณฑ์มหาราช ๒๕๕๔
ประวัติการรับโล่สามสร
16 มิถุนายน 2021
๙ สิ่งมหัศจรรย์วัดโพธ์ท่าเตียน
16 มิถุนายน 2021

ฉลองจารึกวัดโพธิ์ กัณฑ์มหาราช
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๔

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติฯ เนื่องในการฉลองจารึกวัดโพธิ์ : มรดกความทรงจำแห่งโลก เวลา 18.02 น. วันนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหารทรงสดับพระธรรมเทศนา เนื่องในการฉลองจารึกวัดโพธิ์ : มรดกความทรงจำแห่งโลกพุทธศักราช 2554

โดย ดร.พระครูวินัยธร มานพ กนฺตสีโล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน