เทศน์มหาชาติกัณฑ์มหาราช ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
16 มิถุนายน 2021
แหล่พระเวสสัดรกำสรด
16 มิถุนายน 2021

เทศน์มหาชาติณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

เทศน์มหาชาติกัณฑ์ชูชก

เทศน์มหาชาติกัณฑ์มหาราช