เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
๙ สิ่งมหัศจรรย์วัดโพธ์ท่าเตียน
16 มิถุนายน 2021
เทศน์มหาชาติกัณฑ์มหาราช ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
16 มิถุนายน 2021

เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ 
๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์