๑๔.ทำนองถกเขมรตีเหล็ก
16 มิถุนายน 2021
๑๒.ทำนองเต้นหรือทำนองคลื่นกระทบฝั่ง
16 มิถุนายน 2021

            ทำนองคุดทะราดเหยียบกรวด เป็นแหล่ทำนองประจำกัณฑ์ชูชก เป็นอากัปกิริยาอาการของคนแก่คือชูชกมีอายุมากแล้วการเดินหรือการพูดก็ตะกุกตะกัก เรียกว่า ทำนองคุดทะราดเหยียบกรวด