๑๐.ทำนองกล่อม
16 มิถุนายน 2021
๘.ทำนองย้าย
16 มิถุนายน 2021

              ทำนองย้ายเต้น หมายถึง การใช้เสียงต่างไปจากระดับเสียงเดิมที่ใช้แหล่ในตอนต้น อาจเป็นเสียงสูงกว่าหรือต่ำกว่าก็ได้ แต่จะเพิ่มความเร็วกว่าทำนองย้ายธรรมดา เช่น แหล่ที่ 11 ของกัณฑ์มหาราช ตอนพระเจ้ากรุงสญชัยบายศรีสู่ขวัญ หรือแหล่สมโภชสองกุมาร ถ้าเป็นหล่เทียบเนื้อเรียกว่าทำนองแกะบายศรี ทำนองเนื้อในเรียกว่าทำนองย้ายเต้น