อานิสงส์การฟังเทศน์มหาชาติ
4 กรกฎาคม 2021
เทศน์มหาชาติวัดโพธิ์
4 กรกฎาคม 2021