แหล่นกยาง โดย พระอาจารย์เหลื่อม พระอาจารย์ประเทือง
9 กรกฎาคม 2021
เทศน์มหาชาติโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
12 กรกฎาคม 2021

เทศน์คาถาพันฉบับสมบูรณ์ พระครูพินิจวิหารการ

อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชนัดดาราม วรวิหาร มรณภาพนานแล้ว
เป็นพระที่เทศน์คาถาพันได้ดีที่สุด ถือว่าเป็นต้นแบบมาจนถึงปัจจุบัน
ถึงปัจจุบันยังไม่มีใครเหมือน เป็นชาวอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี