แหล่นางหอยโข่ง อ.เขียน อ.สว่าง อ.เหลื่อม
9 กรกฎาคม 2021
แหล่กัณหาสั่ง พระอาจารย์เหลื่อม
9 กรกฎาคม 2021

แหล่ขันธ์ห้า โดย พระอาจารย์เขียน พระอาจารย์สว่าง
จังหวัดสุพรรณบุรี
เสียงนี้บันทึกไว้กว่า  ๔๐ ปี

 

ภาพพระอาจารย์เขียน ตอนนี้ท่านอายุเกิน ๗๐ ปีแล้ว ส่วนอาจารย์สว่างลาสิกขาไปนานแล้ว