แหล่กัณหาสั่ง พระอาจารย์เหลื่อม
9 กรกฎาคม 2021
เทศน์คาถาพัน พระครูพินิจวิหารการ
9 กรกฎาคม 2021

แหล่นกยาง โดย พระอาจารย์เหลื่อม พระอาจารย์ประเทือง


 

แหล่นกยาง โดย พระอาจารย์เหลื่อม พระอาจารย์ประเทือง
เป็นแหล่ที่เก่า ปัจจุบันพระที่แสดงธรรม มรณะภาพแล้ว