กัณฑ์ที่ ๙ มัทรี พระครูวิภัชอรรถวาที
8 กรกฎาคม 2021
แหล่ขันธ์ห้า โดย พระอาจารย์เขียน พระอาจารย์สว่าง
9 กรกฎาคม 2021

แหล่นางหอยโข่ง
โดย พระอาจารย์เขียน พระอาจารย์สว่าง  จังหวัดสุพรรณบุรี
แหล่นางหอยโข่งนี้เป็นแหล่ที่สร้างชื่อเสียงให้อารย์ทั้งสองเป็นอย่างมาก
เป็นการร้องต่อแหล่กันตลอดเรื่อง ทั้งเสียงและทำนองไม่มีเพี้ยนเลย ทำให้พระรุ่นหลัง
ฝึกต่อแหล่กันว่าถ้าเทศน์ด้วยกัน ต้องประคองเสียงประคองทำนองช่วยกันแหล่กันร้อง
จนกว่าจะจบแหล่ และสมัยก่อนถือเป็นแหล่ต้นแบบในการร้องต่อกันแบบสองธรรมาสน์

 

แหล่นางหอยโข่ง
โดย พระอาจารย์เหลื่อม พระอาจารย์สว่าง จังหวัดอุทัยธานี
ส่วนแหล่นางหอยโข่ง ของท่านทั้งสองนี้เป็นการบันทึกเสียงทางวิทยุ
มีเสียงขาดหายไปบ้างไม่จบแหล่ แต่เห็นว่าเป็นแบบการเทศน์ต่อแหล่
กันได้ดีทั้งการเอื้อนเสียงรับแหล่และการเอื้อนเสียงส่งแหล่กัน ปัจจุบันหาฟังแบบนี้ไม่ได้แล้ว