เทศน์มหาชาติโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
12 กรกฎาคม 2021
ภาพเทศน์มหาชาติของครูเหมเวชกร
12 กรกฎาคม 2021