ภาพวัดชนะสงคราม
12 กรกฎาคม 2021
ภาพเทศน์มหาชาติวัดราชาธิวาส
12 กรกฎาคม 2021