ภาพเทศน์มหาชาติของครูเหมเวชกร
12 กรกฎาคม 2021
ภาพเทศน์มหาชาติของส.ธรรมภักดี
12 กรกฎาคม 2021