17 มิถุนายน 2021
มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ ๑๐ สักบรรพ ๔๓ คาถา
17 มิถุนายน 2021
มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ ๙ มัทรี ๙๐ คาถา
17 มิถุนายน 2021
มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ ๘ กุมาร ๑๐๑ คาถา
17 มิถุนายน 2021
มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ ๗ มหาพน ๘๐ คาถา
17 มิถุนายน 2021
มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ ๖ จุลพน ๓๕ คาถา
17 มิถุนายน 2021
มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ ๕ ชูชก ๗๙ คาถา
17 มิถุนายน 2021
มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ ๔ วนประเวศน์ ๕๗ คาถา
17 มิถุนายน 2021
มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ ๓ ทานขันธ์ ๒๐๙ คาถา
17 มิถุนายน 2021
มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ ๒ หิมพานต์ ๑๓๔ คาถา
17 มิถุนายน 2021
มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ ๑ ทศพร ๑๙ คาถา
17 มิถุนายน 2021
กัณฑ์ที่ ๐๕ ชูชก ๗๙ พระคาถา
17 มิถุนายน 2021
กัณฑ์ที่ ๐๓ ทานกัณฑ์ ๒๐๙ พระคาถา
17 มิถุนายน 2021
กัณฑ์ที่ ๐๒ หิมพานต์ ๑๓๔ พระคาถา
17 มิถุนายน 2021
กัณฑ์ที่ ๐๔ วนปเวสน์ ๕๗ พระคาถา
17 มิถุนายน 2021
กัณฑ์ที่ ๑๓ นครกัณฑ์ ๔๘ พระคาถา
17 มิถุนายน 2021
กัณฑ์ที่ ๑๒ ฉกษัตริย์ ๓๖ พระคาถา
17 มิถุนายน 2021
กัณฑ์ที่ ๑๑ มหาราช ๖๙ พระคาถา
17 มิถุนายน 2021
กัณฑ์ที่ ๑๐ สักกบรรพ ๔๓ พระคาถา
17 มิถุนายน 2021
กัณฑ์ที่ ๐๙ มัทรี ๙๐ พระคาถา
17 มิถุนายน 2021
กัณฑ์ที่ ๐๘ กุมาร ๑๐๑ พระคาถา
16 มิถุนายน 2021
๘.ทำนองย้าย
16 มิถุนายน 2021
๙.ทำนองย้ายเต้น
16 มิถุนายน 2021
๑๐.ทำนองกล่อม
16 มิถุนายน 2021
๑๑.ทำนองพา
16 มิถุนายน 2021
๑๒.ทำนองเต้นหรือทำนองคลื่นกระทบฝั่ง
16 มิถุนายน 2021
๑๓.ทำนองคุดทะราดเหยียบกรวด
16 มิถุนายน 2021
๑๔.ทำนองถกเขมรตีเหล็ก
16 มิถุนายน 2021
๑๕.ทำนองไต่ไม้ลำเดียว
16 มิถุนายน 2021
กัณฑ์ชูชก โดย พระครูพิมลธรรมภาณ (ดร.มานพ ปาละพันธ์)
16 มิถุนายน 2021
กัณฑ์ทานกัณฑ์ โดย พระครูสมุห์สุเทพ วัดบางช้างเหนือ (เทศน์ถวายหลวง)